** Tertakluk kepada sebarang perubahan
Date
22 Jul 2021
to
22 Jul 2021
Time
8:30 AM
Venue
Perkarangan Pusat Aktiviti Pelajar, UMP Pekan,

** Tertakluk kepada sebarang perubahan